Pacjentki naszej przychodni liczyć mogą na szczególny rodzaj opieki jaki zapewnia położna środowiskowa. Opieka ta dotyczy kobiet na każdym etapie ich życia, ale najbardziej niezbędna jest w okresie okołoporodowym. Nasza położna realizuje wizyty domowe podczas których udziela świadczeń dedykowanych kobietom w trakcie połogu oraz noworodkom. Na wizyty zgłasza się wyposażona w wiedzę, ale również niezbędny sprzęt, taki jak waga niemowlęca czy aparat do mierzenia poziomu bilirubiny (przydatny w profilaktyce oraz leczeniu żółtaczki u niemowląt).

Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej

położna POZ Marzena Antkowicz